16 octombrie 2023
Lansarea programului de finanțare
16 oct. - 15 noi. 2023
Sprijin și sfaturi în dezvoltarea echipelor și proiectelor
20 noiembrie 2023, ora 23:59
Termenul limită pentru înscrierea proiectelor
21 – 29 noiembrie 2023
Preselecție idei proiecte și jurizare
4 decembrie 2023
Anunțarea proiectelor selectate pentru finanțare
5 - 15 decembrie 2023
Incubator idei și semnarea contractelor de finanțare
ianuarie - iulie 2024
Derularea și monitorizarea proiectelor
1 august - 30 septembrie 2024
Raportarea, evaluarea și celebrarea proiectelor

Ce este Științescu?

Științescu este un program de finanțare pentru proiecte educaționale non-formale care susține stimularea descoperirii, înțelegerii și, de ce nu, a pasiunii pentru științe și tehnologie a copiilor şi tinerilor din clasele 0-12 din județul Vâlcea.

Căutăm proiecte inovatoare care să facă educaţia STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică) mai atractivă pentru elevi și să ajute copiii și tinerii să-și dea seama ce-i așteaptă în viitorul nu prea îndepărtat și să contribuie în mod deosebit la dezvoltarea abilităților care vor fi necesare în următorii ani.

Ne dorim ca proiectele susținute din acest fond să ajute tinerii și copiii să înțeleagă și să experimenteze modul în care științele exacte au aplicare în viața de zi cu zi sau cum funcționează tehnologia modernă și cum poate ea să ne ajute să îmbunătățim calitatea vieții.

Fondul Științescu este implementat în județul Vâlcea de Fundația Comunitară Vâlcea, în parteneriat cu Romanian-American Foundation, Federația Fundațiilor Comunitare din România și cu susținerea donatorilor locali: Grupul CEZ România, Maratonul Olteniei, SuperMercato, Forvia Faurecia, PSS Prosoft Solutions, Emigab, Buila Trail Race, Vâlcea Forest Run, Daruieste ziua ta (Galantom).

Științescu este susținut de Romanian-American Foundation și în alte zone din țară: București, Sibiu, Iași, Cluj, Oradea, Mureș, Bacău, Galați, Prahova, Odorheiul Secuiesc, Brașov, Țara Făgărașului, Timișoara, Buzău și Reșița. Romanian-American Foundation dublează sumele strânse pe plan local de fundațiile comunitare, în limita maximă de 10.000 USD, și acoperă o parte din costurile de design și operare ale programului.

 

Ce oferim prin acest program de finanțare?

Fundația Comunitară Vâlcea oferă granturi (finanțări nerambursabile) pentru proiecte educaționale care stimulează pasiunea pentru științe în rândul copiilor şi tinerilor din clasele 0-12.

Vom finanța proiecte creative, inovatoare, care facilitează înțelegerea unor fenomene simple cu care intrăm în contact în viața de zi cu zi. Astfel, copiii descoperă cum funcționează legile naturii, cum pot folosi tehnologiile moderne și cum se pot implica în proiecte care le oferă posibilitatea unei viziuni creative asupra viitorului.

În afară de finanțare, oferim celor interesați să deruleze astfel de proiecte instruire și consultanță pentru scrierea și implementarea proiectelor. Membrii echipei FCVL vor oferi suport echipelor de proiect pentru comunicare şi management de proiect, atât în faza de pregătire a proiectelor, cât și în perioada de implementare.

 

Ce abilități dorim să dezvoltăm?

Vrem să contribuim la formarea copiilor şi tinerilor pentru viitor. De aceea, ne dorim ca proiectele pe care le propuneți să le cultive:

 • Curiozitatea și imaginația
 • Gândirea critică și capacitatea de rezolvare a problemelor complexe
 • Adaptabilitatea, flexibilitatea cognitivă
 • Atitudine proactivă, spirit de inițiativă și antreprenoriat
 • Comunicarea eficientă – scrisă și orală
 • Accesarea și analiza informației

 

Care este calendarul programului Fondul Științescu în Vâlcea, pentru ediția 2023-2024?

 • 16 octombrie 2023                           Lansarea programului de finanțare
 • 16 oct. – 15 noi. 2023                       Sprijin și sfaturi în dezvoltarea echipelor și proiectelor
 • 20 noiembrie 2023, ora 23:59      Termenul limită pentru înscrierea proiectelor
 • 21 – 29 noiembrie 2023                 Preselectie idei proiecte și jurizare
 • 4 decembrie 2023                            Anunțarea proiectelor selectate pentru finanțare
 • 5 – 15 decembrie 2023                    Incubator idei și semnarea contractelor de finanțare
 • ianuaria – iulie 2024                       Derularea și monitorizarea proiectelor
 • 1 august – 30 septembrie 2024     Raportarea, evaluarea și celebrarea proiectelor

În perioada dintre data lansării acestei ediții a Fondului Științescu și termenul limită pentru depunerea proiectelor, echipa FCVL va organiza consultări cu organizațiile și grupurile de inițiativă care vor să depună aplicații, la care vă încurajăm să participați, în baza unei programări prealabile pe e-mail.

După selecția proiectelor, vom organiza pentru cei care au câștigat finanțările o serie de întâlniri aplicate despre managementul de proiect, comunicare şi raportare.

 

Ce categorii de proiecte finanțăm?

Proiecte de educație STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă digitală și matematică) care încurajează pasiunea copiilor și tinerilor în aceste domenii și învățarea aplicată.

Proiecte care ajută elevii să descopere miracolele naturii, să înțeleagă ce au însemnat descoperirile științifice pentru omenire, dar și să arunce o privire în viitor și să vadă ce pot să ne aducă tehnologiile moderne.

Proiecte care le arată copiilor – prin experiment, activități practice și joc – acea latură a disciplinelor științifice care cu greu poate fi descrisă în manuale.

Proiecte cu aplicații practice și experimente inedite care ilustrează conceptele teoretice din știință;

Proiecte cu activități care familiarizează copiii cu tehnologii de ultimă generație (Internet of Things (IoT), Arduino, RaspberryPi, Inteligență Artificială (AI), creare de aplicații de mobil)

Proiecte educaționale bazate pe conceptul Smart City (Smart Mobility, Smart Buildings, Smart Homes, Smart Citizens);

Proiecte cu activități de tip do it yourself în domenii precum: electronică, robotică, printarea 3D, folosirea tehnologiei în meșteșuguri și arte;

Proiecte care promovează educația pentru știință și tehnologie de tipul evenimentelor precum târguri de știință și/sau tehnologie, expoziții, tabere, competiții care să se îmbine cu activități de implicare a grupului țintă;

Proiecte care îmbină materiale didactice și metode educaționale inovatoare cu proiecte de cercetare ale elevilor în domenii STEAM și vizite în institute, muzee, laboratoare de cercetare;

Proiecte care propun crearea de spații educaționale de tip hub, makerspace, club, îmbinate cu activități STEAM.

 Lista este orientativă, nu este exhaustivă. Pentru idei și inspirație, vă invităm să consultați site-ul Științescu sau canalul de YouTube.

 

Vom finanța proiecte care promovează:

Inovarea și creativitatea

Implicarea activă a elevilor

Interdisciplinaritatea

Motivația intrinsecă

Colaborarea și spiritul de echipă

Dezvoltarea de abilități, mai degrabă decât transmiterea de informații

 

Ce categorii de proiecte NU finanțam?

Științescu este un program care aduce laolaltă oamenii pasionați de științele exacte și care, la rândul lor, doresc să le transmită pasiunea lor copiilor și tinerilor. Prin fondul Științescu nu finanțăm următoarele tipuri de activități:

 • planuri de lecție sau proiecte didactice;
 • schimburi de experiență și vizite de cercetare ale cadrelor didactice;
 • activități care nu presupun implicarea activă a elevilor în proiect;
 • proiecte de dotare a școlilor/bibliotecilor/ONG-urilor/altor spații comunitare cu echipamente/tehnologie neînsoțite de un program de formare pentru utilizarea acestora și urmărirea aplicării în practică a celor învățate;
 • proiecte care prevăd exclusiv realizarea de platforme digitale sau programe educaționale teoretice;
 • conferințe, seminarii și ateliere pedagogice care nu urmăresc în mod activ aplicarea ulterioară a celor învățate;
 • proiecte duplicat care nu sunt adaptate la specificul local.

Nu finanțăm proiecte care promovează discriminarea de orice fel și care îngrădesc sau limitează accesul elevilor la învățarea prin experimentare și, de asemenea, nu finanțăm proiecte cu caracter comercial.  

Lista este orientativă, nu este exhaustivă.

 

Ce buget avem?

Valoarea totală a Fondului Științescu pentru ediția 2023/2024 este de minim 115.000 lei, întrucât campania de strângere de fonduri continuă.

Pentru a treia ediție, vom finanța între 8 și 12 proiecte.

 

Cine poate aplica?

Organizații neguvernamentale, inclusiv asociații de părinți sau asociații studențești;

Grupuri de inițiativă, formate din cel puțin 3 persoane. Grupurile de inițiativă sunt grupuri de minimum trei persoane, care nu sunt constituite juridic, dar care au în comun o viziune și un proiect și își asumă implementarea integrală a respectivului proiect. În cazul fondului de față, grupurile de inițiativă pot fi formate din:

Echipe de pasionați de știință, tehnologie și artă (ingineri, programatori, freelanceri, designeri, makeri, muzeografi, etc.);

Echipe de elevi de liceu sub îndrumarea unui profesor coordonator sau a unei organizații neguvernamenale;

Echipe de studenți;

Echipe de profesori și învățători;

Echipe mixte (oricare din categoriile de mai sus).

Fiecare aplicant poate depune cel mult 1 proiect. 

Beneficiarii programului trebuie să fie localizaţi în județul Vâlcea.

Nu sunt eligibili pentru finanțare membrii de familie de gradul I și II ai angajaților partenerilor fondului – Romanian American Foundation, sponsori principali și Fundația Comunitară Vâlcea (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

 

Ce tipuri de cheltuieli acoperim?

Pentru buna derulare a proiectelor selectate pot fi acoperite cheltuieli precum:

Achiziții de echipamente, tehnologii și materiale didactice;

Achiziţii de licenţe software şi servicii educaţionale online;

Consumabile (hârtie pentru imprimantă și flipchart, toner, dosare etc.);

Multiplicare și distribuție de materiale educaționale tipărite;

Producţie de materiale didactice (inclusiv materiale online, dezvoltare software, animaţii si materiale video);

Cheltuieli de coordonare & management de proiect – nu mai mult de 30% din finanțarea totală solicitată;

Cheltuieli de cazare, transport / combustibil, masă;

Cheltuieli legate de evenimente (închiriere spaţii, echipamente etc.);

Onorarii traineri, invitaţi;

Cheltuieli de comunicare și promovare (design și multiplicare pentru materiale tipărite, dezvoltare și actualizare de site, blog etc.).

Cheltuielile pentru achiziția de echipamente, tehnologii şi materiale didactice pentru dotarea școlilor, laboratoarelor, bibliotecilor sau a altor spaţii educaţionale sunt eligibile numai dacă proiectul include o componentă principală educațională bazată pe implicarea activă a elevilor, iar echipamentele achiziționate în timpul proiectului vor fi folosite pentru activități similare cel puțin 3 ani după finalizarea finanțării.

Cheltuielile trebuie să fie în directă legătură cu realizarea activităților.

 

Ce tipuri de cheltuieli NU sunt eligibile?

Cheltuieli de comunicație de tip telefonie mobilă;

Costuri care prevăd realizarea de platforme digitale;

Cheltuieli pentru materiale de promovare printabile în proiecte care nu justifică necesitatea acestora prin argumente valide (număr mare de beneficiari care se doresc atrași, dificultatea cu care aceștia pot fi atrasi prin metode de promovare online)

Cheltuieli pentru chirii spații birouri;

Cheltuieli efectuate în afara perioadei de implementare;

Costuri care nu sunt direct legate de activitățile proiectului;

Important! Cheltuielile vor putea fi făcute doar în perioada de implementare a proiectelor declarate câștigătoare: 15 decembrie 2023 – 31 iulie 2024, cu raportare finală până la data de  15 august 2024 și raportare intermediară (după caz). În cazul apariției unor situații neprevăzute care ar putea împiedica desfășurarea activităților și cheltuirea bugetului conform planului inițial, echipa de management a programului din partea Fundației Comunitare Vâlcea împreună cu inițiatorii proiectelor pot stabili un nou calendar de desfășurare a acestora astfel încât să se asigure realizarea tuturor obiectivelor propuse.

 

Cum aplici?

Termenul limită de trimitere a aplicațiilor pentru ȘTIINȚESCU VÂLCEA este de 20.11.2023, ora 23:59.

Înscrierea proiectului se va face prin completarea online a formularului de aplicare, anexarea formularului de buget și a CV-ului coordonatorului de proiect, până în 20 noiembrie 2023, ora 23.59 pe platforma https://fcvl.grantmanager.ro/. După crearea unui cont, mergeți pe Fonduri>Fondul Științescu, completați datele organizației/grupului de inițiativă, încărcați formularul de buget, completați câmpurile narative și trimiteți!

Documente necesare:

 1. Formular de aplicare
 2. Formular de buget
 3. CV coordonator de proiect

În 24h veți primi o confirmare a înregistrării complete a aplicației voastre. Dacă nu primiți o confirmare, vă rugăm să ne semnalați pe adresa de e-mail stiintescu@fundatiacomunitaravalcea.ro.

Dacă aveți probleme cu platforma, descărcați formularul de aplicare în format Microsoft Word și formularul de buget în format Excel, le completați și apoi le trimiteți pe adresa de e-mail: stiintescu@fundatiacomunitaravalcea.ro.

Pentru o cât mai bună structurare a ideilor și descrierea elocventă a proiectului vă încurajăm să consultați grila de evaluare (click aici), cu punctajele aferente.

Succes!

 

Cum facem selecția proiectelor?

Selecția proiectelor din concurs va fi făcută de un juriu independent format din experți în educație, reprezentanți ai mediului de afaceri şi persoane active din comunitatea locală. Lista proiectelor selectate va fi validată de reprezentanți ai partenerilor Fondului Științescu Vâlcea.

Selecția proiectelor câștigătoare se va face în 4 etape:

Preselecția aplicațiilor în funcție de criteriile de eligibilitate va fi realizată de Fundația Comunitară Vâlcea.

Din totalul de proiecte prezentate după preselecție, juriul va acorda note și, pe baza lor, va crea o listă scurtă de proiecte finaliste.

Fundația Comunitară Vâlcea, alături de finanțatori și o parte din juriu, poate decide organizarea de interviuri individuale de selecție cu echipele care au depus proiectele aflate pe lista scurtă.

Validarea listei proiectelor câștigătoare cu finanțatorii programului de finanțare.

După cele 4 etape, selecția proiectelor este considerată finalizată și lista proiectelor câștigătoare va fi făcută publică.

 

Membrii juriului

Componența juriului acestei ediții (2023-2024) va fi anunțată public cel târziu la data termenului limită pentru înscrierea proiectelor.

Decizia comitetului de selecție de a nu acorda finanțare unor idei de proiect este definitivă şi nu poate fi contestată de aplicanți.

 

Politica de evitare a conflictului de interese

Membrii juriului nu pot aplica în competiție, direct sau indirect. În măsura în care un membru al juriului cunoaște și este direct interesat de unul dintre proiecte, se va abține de la punctare și dezbateri în ceea ce privește proiectul respectiv.

 

Care sunt criteriile de evaluare?

Evaluarea cererilor de finanțare se va face în două etape. În prima etapă, echipa Fundației Comunitare Vâlcea va evalua eligibilitatea proiectelor, pe baza următoarelor criterii:

 • aplicația a fost trimisă în termenul limită stabilit, folosind formularul disponibil pe site-ul programului;
 • cei care propun proiectul fac parte din categoriile eligibile;
 • activitățile propuse sunt relevante pentru scopul și obiectivele programului pe termen scurt, mediu şi lung;
 • suma solicitată se încadrează în limitele precizate în prezentul Ghid de finanțare;
 • durata de implementare a proiectului se încadrează în perioada prevăzută în Ghid.

Vom aplica următoarele criterii de eligibilitate privind numărul de copii și/sau tineri beneficiari ai proiectelor, în corespondență cu modalitățile de intervenție propuse de inițiatori, astfel:

 • în cazul activităților educaționale ce urmăresc, în principal, informarea și conștientizarea cu privire la anumite probleme, fenomene sau tendințe și/sau înțelegerea și exersarea unor noțiuni și cunoștințe de bază, vor fi considerate eligibile pentru finanțare proiectele care își asumă lucrul, per ansamblu, cu:

– 50 de copii și/sau tineri, în cazul organizațiilor non-guvernamentale sau a grupurilor de inițiativă;

– 150 de copii și/sau tineri, în cazul școlilor .

 • în cazul activităților educaționale bazate pe un ciclu predefinit de învățare, exersare și dobândire a unor abilități și cunoștințe complexe, interdisciplinare (ex. serie de întâlniri /ateliere, finalizată cu deprinderi clare dobândite și obiecte / lucrări concrete realizate) sau pe activități de cercetare, realizare prototipuri și/sau testare idei noi, originale, experimentale, vor fi considerate eligibile pentru finanțare proiectele care își asumă lucrul constant cu:

– 30 de copii și/sau tineri, în cazul organizațiilor non-guvernamentale și a grupurilor de inițiativă;

– 50 de copii și/sau tineri, în cazul școlilor.

Mentorii Științescu pot fi elevi, liceeni, studenți, masteranzi, doctoranzi, profesori, învățători, muzeografi, bibliotecari, cercetători, inventatori, profesioniști din companii, liber-profesioniști și/sau părinți, care doresc să transmită mai departe din pasiunea lor pentru științe și tehnologie și să contribuie la dezvoltarea educației STE@M în comunitate.

Toate proiectele trebuie să aibă o componentă de comunicare, promovare și diseminare a activităților proiectului și a rezultatelor obținute.

Nu finanțăm proiecte cu caracter comercial.

Fundația Comunitară Vâlcea nu va susține financiar, va evita susținerea prin orice alte mijloace și va înceta imediat orice suport și asociere cu persoane sau organizații angajate în activități de propagandă pentru discriminare, discurs bazat pe ură, violență sau instigare la ură sau violență, terorism sau instigare la terorism, nerespectarea regimului armelor și munițiilor sau instigare la nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Criteriile de evaluare a proiectelor eligibile sunt:

 • calitatea proiectului: realismul, pertinența, claritatea și coerența modului de gândire, descriere și planificare a proiectului / 25 puncte;
 • eficiența proiectului: alocarea justă și rațională a resurselor proiectului, atât financiare, cât și umane, corespunzător activităților și rezultatelor asumate / 25 puncte;
 • impactul specific: gradul în care proiectul contribuie, prin abordări practice, interdisciplinare și de colaborare, la accesibilizarea științelor și tehnologiei pentru copiii și/sau tinerii implicați în proiect / 15 puncte;
 • impactul transversal: gradul în care proiectul contribuie la stimularea creativității, autonomiei și implicării în crearea de conținut educațional a copiilor și/sau tinerilor implicați în proiect / 5 puncte; gradul în care proiectul contribuie la stimularea creativității, autonomiei și implicării copiilor și/sau tinerilor din medii defavorizate, mediul urban mic si mediul rural / 10 puncte
 • sustenabilitate și transferul cunoașterii: proiectul prezintă premise realiste de a deveni sustenabil pe termen mediu și lung, inclusiv prin prisma motivației inițiatorilor și este deschis și prezintă modalități concrete privind transferul de cunoaștere către terți / 20 puncte.

Vor primi finanțare, în limita fondurilor disponibile, proiectele care obțin în urma evaluării min. 65 puncte.

Pentru mai multe detalii, vă încurajăm să consultați grila de evaluare (click pe link).

 

Cum primești finanțarea?

Finanțarea va fi alocată pe baza unui contract de finanțare semnat cu Fundația Comunitară Vâlcea, care prevede drepturile și responsabilitățile ambelor părți.

Pentru proiectele care solicită finanțare de cel mult 7.500 lei, sumele vor fi acordate prin transfer în contul bancar al organizației sau al reprezentantului grupului de inițiativă, în termen de maxim 10 zile de la semnarea contractului.

Pentru proiectele care solicită finanțare de peste 7500 de lei, aceasta se va acorda în două tranșe, în funcție de activități și de calendarul de implementare, astfel:

 • la începutul proiectului, prin transfer bancar, suma de 7.500 lei, în termen de maxim 10 zile de la semnarea contractului;
 • după prezentarea unui raport intermediar (care să includă rezultatele primei perioade de realizare a proiectului și felul în care a fost cheltuită prima tranșă de finanțare), prin transfer bancar, diferenta ramasă.

În ambele cazuri, raporturile contractuale se vor încheia prin aprobarea de către Fundația Comunitară Vâlcea a raportului final (narativ și financiar), prezentat de către reprezentantul echipei / organizației finanțate.

Fundația Comunitară Vâlcea va pune la dispoziția echipelor formulare standard pentru raportare:

 • raportul narativ: cum s-a desfășurat proiectul, care au fost rezultatele (cantitative şi calitative), care au fost lecțiile învățate din implementare;
 • raportul financiar: dovezi justificative (copii după documentele fiscale și dovezi de plată aferente, centralizator cheltuieli) pentru felul în care au fost cheltuite fondurile.

 

Cine primeşte finanțarea?

Organizațiile neguvernamentale;

Coordonatorul echipei, ca reprezentant al grupului de inițiativă, în cazul grupurilor de inițiativă, dar contractul de finanțare se încheie cu cel puțin 3 dintre membrii grupului de inițiativă;

Organizaţiile neguvernamentale gazdă sau un profesor coordonator în cazul echipelor formate exclusiv din elevi de liceu.

 

Cum recomandăm să-ți promovezi proiectul?

Echipa Fundației Comunitare Vâlcea va pune la dispoziția echipelor de proiect template-uri grafice care vor fi folosite pentru orice materiale de comunicare create și distribuite în cadrul proiectelor. Coordonatorii proiectelor se vor asigura că, în toate comunicările specifice implementării, se va menționa numele programului de finanțare, al finanțatorilor și al partenerilor, conform formatelor puse la dispoziție de Fundația Comunitară Vâlcea.

Fiecare echipă de proiect va trebui să deschidă cel puțin un canal de comunicare și promovare online – pagină Facebook, site și/sau blog. Echipa Fundației Comunitare Vâlcea va organiza o sesiune de instruire specială, dedicată comunicării și promovării proiectelor selectate.

Unde găsești informații suplimentare și noutăți despre program?

Ghidul programului în format .pdf  

Pagina de Facebook a programului: https://www.facebook.com/StiintescuValcea

Pagina de web a programului: https://fundatiacomunitaravalcea.ro/

Contact manager program: stiintescu@fundatiacomunitaravalcea.ro

 

Participanții la program, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 14) și dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi se poate adresa Fundației Comunitare Vâlcea, la adresa

Fundația Comunitară Vâlcea garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor la acest program, prelucrează datele cu caracter personal în scopul identificării exacte a participanţilor şi contactării câştigătorilor în vederea acordării finanțării specificate în Ghidul de finanțare al acestui program.

Ediția 2023 – 2024

Termenul limită de trimitere a aplicațiilor pentru ȘTIINȚESCU VÂLCEA este de 20.11.2023, ora 23:59.

Înscrierea proiectului se va face prin completarea online a formularului de proiect, anexarea formularului de buget și a CV-ului coordonatorului de proiect pe platforma https://fcvl.grantmanager.ro/. După crearea unui cont, mergeți pe Fonduri>Fondul Științescu, completați datele organizației/grupului de inițiativă, încărcați formularul de buget, completați câmpurile narative și trimiteți!

Documente necesare:

 1. Formular de aplicare
 2. Formular de buget
 3. CV coordonator de proiect

În 24h veți primi o confirmare a înregistrării complete a aplicației voastre. Dacă nu primiți o confirmare, vă rugăm să ne semnalați pe adresa de e-mail stiintescu@fundatiacomunitaravalcea.ro.

Dacă aveți probleme cu platforma, descărcați formularul de proiect în format Microsoft Word și formularul de buget în format Excel, le completați și apoi le trimiteți pe adresa de e-mail: stiintescu@fundatiacomunitaravalcea.ro.

Pentru o cât mai bună structurare a ideilor și descrierea elocventă a proiectului vă încurajăm să consultați grila de evaluare (click aici), cu punctajele aferente.

Succes!