Să descoperim misterele lumii vii

Provocare

Proiectul îşi propune implicarea a 110 elevi (40 membri ai clubului Geoexploratorii şi 70 elevi ai şcolii) și a 14 cadre didactice din şcoală, în descoperirea şi înţelegerea prin experiment a fenomelelor naturii locale, în cunoașterea, analiza și implicarea în rezolvarea problemelor de mediu.

Aceasta se va face prin obţinerea de deprinderi pentru observarea/monitorizarea parametrilor meteorologici, a speciilor şi habitatelor, observarea structurii microscopice a lumii vii,  realizarea de fotografii, articole, materiale de informare și utilizarea aparaturii de specialitate.

Rezultatele vor fi diseminate prin intermediul paginii de Facebook a clubului, a unei reviste, a unei expoziţii de foto/desen.

5

Cine?

Grup de Inițiativă Costești

2

Pentru cine?

Proiectul se adresează celor de 40 de elevi membrii ai Clubului Geoexploratorii, dar şi colegilor lor care vor să li se alăture, elevi ai Școlii Gimnaziale Ferigile Costesti (70 elevi), profesorilor şcolii (14) dar şi locuitorilor comunei Costeşti (200 pers).

Toate activităţile proiectului vor fi promovate prin intermediul paginile de Facebook ale ecoclubului și școlii, permiţând astfel accesul la informaţie tuturor celor interesaţi.

Partenerii proiectului vor promova proiectul şi activităţile desfăşurate în cadrul acestuia.

6

Când?

Perioada de implementare a programului este 15 aprilie-30 august 2022.

1

De ce?

Proiectul pleacă de la nevoia şi interesul copiilor de a deţine cât mai multe informaţii privind aplicaţiile practice ale ştiinţei în viaţa de zi cu zi.

Prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectului, cei mici vor obţine deprinderi în utilizarea calculatorului, a imprimantei, a aparatului foto, a unei stații meteo, a microscopului, lunetei, binoclului, vor avea noțiuni privind ariile protejate, poluare, importanța conservării biodiversităţii și geodiversității.

Şcoala nu dispune de echipamentul necesar care sa permită copiilor explorarea activă a naturii.

4

Cum?

Activitățile presupun implicarea elevilor în acțiuni de ecologizare, în activități experimentale în domeniul biologiei, geografiei, astronomiei, în redactarea unui buletin informativ al școlii, în obținerea de deprinderi practice pentru realizarea de obiecte din materiale reciclabile.

Deplasările în teren le vor oferi posibilitatea de a observa importanța protecției mediului, dar și înțelegerea modului de orientare în natura și de monitorizare a speciilor de plante și animale.

3

Împreună cu cine?

Primăria Costești 

Asociația Kogayon 

Adm. PN Buila-Vânturarița (APNBV) 

Biblioteca Costeşti 

Părinții

Inițiativa în cifre

9

Suma

 8 600 lei 

8

Număr beneficiari

Proiectul se adresează celor  40 de elevi membrii ai Clubului Geoexploratorii, dar şi colegilor lor care vor să li se alăture, elevi ai Școlii Gimnaziale Ferigile Costesti (70 elevi), profesorilor şcolii (14) dar şi locuitorilor comunei Costeşti (200 pers).

7

Număr membri echipă

3 membrii ai Grupului de Inițiativă

14 profesori ai Școlii Costești

2 specialiști în domeniul ariilor protejate