Misiunea Eco – Ce este compostul? – Final proiect
1 februarie 2023

Misiunea Eco - Ce este compostul?

Misiunea Eco – “Ce este compostul?” este un proiect propus și implementat de un grup de inițiativă format din 7 persoane.

Beneficiarii indirecți au fost 15 cadre didactice care au avut parte de facilitarea procesului instructiv-educativ la disciplinele din domeniul Protecția Mediului.

40 de părinți ai elevilor au înțeles necesitatea  colectării selective a deșeurilor în vederea valorificării lor.

De asemenea, 2 voluntari internaționali/AIDE au beneficiat de schimburi de idei cu elevii din grupul țintă și îmbunătățirea comunicării într-o limbă de circulație internațională.

Beneficiarii direcți ai proiectului au fost 381 elevi de liceu și gimnaziu pentru care, prin adresarea directă a problemei de deșeuri solide, compostarea a oferit o modalitate de a dezvolta în elevi un simț al responsabilității față de mediul înconjurător și de administrarea corectă a acestuia.

Persoanele implicate au fost reprezentate de membrii echipei, de mentorii Științescu dar și de voluntari, după cum urmează:

Membri echipă

Răcășan Remus – Coordonator proiect

Trăiloniu Daria – Coordonator comunicare

Pircan Tulga Can Octavian  – Coordonator comunicare

Radu Andreea – Coordonare activități elevi

Olănescu Maria Antonela Daciana  – Coordonare activități elevi

Antonela Daciana  – Coordonare activități elevi

Nistor Maria Alexandra  – Coordonare activități elevi

Sandu Elena Diana  – Coordonare activități elevi

Mentori Științescu

Răcășan Remus

Dumitrescu Maria – Mentor

Alți voluntari​

Manea-Scorțaru Rodica – Profesor

Spătaru Daniela  – Elev 

Bogdan Cruceru – Expert

Proiectul și-a propus să ofere elevilor din Liceul Tehnologic Forestier Râmnicu Vâlcea oportunitatea de afla procesul de compostare, ca rezultat foarte comun al biodiversităţii noastre.

Înțelegând importanța fiecărei bucăți de ecosistem, elevii au  înțeles mai bine că relația complexă dintre fiecare aspect al Pământului poate duce la sentimentul că biodiversitatea trebuie protejată și respectată.

Pe lângă grupul țintă de 300 de elevi, au fost inițiați în comportarea deșeurilor organice vegetale, încă 20 de elevi din ciclul gimnazial- Școala Gimnazială Waldorf, 28 elevi Școala Gimnazială nr.10 și 33 elevi din ciclul liceal –Liceul Tehnologic General Magheru.

 Valorificarea compostului s-a făcut prin plantarea în ghiveci a 17 specii floricole de interior, 10 specii  floricole de exterior, plantate toate în ghiveci.

De asemenea, s-a realizat fertilizarea cu compost  a spațiilor verzi ocupate de flori ierboase anuale și de specii lemnoase arbustoide aflate în incinta școlii.

La finalul proiectului există 3 lăzi de compostare în care elevii pot composta deșeurile generate în spațiile școlare, de spațiile verzi din incintă și de către  cantină și în viitor.

„Statisticile spun că circa 55% din deșeurile menajere sunt deșeuri organice biodegradabile care pot fi compostate. Dacă nu se colectează selectiv și nu se valorifică prin compostare aceste deșeuri, ele pot ajunge pe sol și în ape, poluându-le și vor contribui la accentuarea efectului de seră și la încălzirea globală - un fenomen cu care deja ne confruntăm.”
Spătaru Daniela
17 ani

Proiectul în cifre

9

Suma

8024 lei

8

Beneficiari

381

7

Membri echipă

13

6

Ore de voluntariat

146

Ghidul aplicantului
Formular înscriere