Laborator mobil - ” ȘTIINȚE ȘI GASTRONOMIE”

Provocare

Proiectul constă în realizarea unor ateliere interdisciplinare de educație nonformală pentru sănătate prin mișcare și alimentație sănătoasă, folosind un laborator mobil direct la beneficiari sau în mijlocul naturii.

Prin acest proiect ne  propunem să  stimulăm pasiunea pentru științe, tehnologie, artă și matematică în rândul copiilor şi tinerilor din județul Vâlcea.

Ne dorim ca acest proiect să ajute tinerii și copiii să înțeleagă și să experimenteze modul în care științele exacte au aplicare în viața de zi cu zi sau cum funcționează tehnologia modernă și cum poate ea să ne ajute să îmbunătățim calitatea vieții.

Exemplu de activități în cadrul unui atelier: 

 • Analiza fizico-chimică a materiilor prime (ex. la apă: pH-ul, aciditatea, alcalinitatea, duritatea, conținutul de nitriți, etc.);
 • calculul necesarului de materii prime; 
 • măsurarea volumului lichidelor;
 •  cântărirea materiilor solide;
 •  măsurarea temperaturii, densității, vâscozității;
 • prelucrarea primară (mărunțirea, sortarea, cernerea, tăierea, frământarea, modelarea,etc);
 •  prelucrarea termică (coacerea, prăjirea, fierberea, frigerea, etc);
 •  analizarea indiciilor de calitate; 
 • remedierea eventualelor defecte și identificarea cauzelor acestora;
 •  decorarea și prezentarea produsul finit;
 • gestionarea deșeurilor obținute;
 • respectarea igienei și normelor SSM specifice, etc.
5

Cine?

Profesori și elevi de la Palatul Copiilor Rm. Vâlcea

2

Pentru cine?

Elevi din  Școala Gimnazială Take Ionescu (20 elevi), Școala Gimnazială nr.5 (20 elevi), Școala Gimnazială Muereasca (20 elevi), Școala Gimnazială Gura Văii, Bujoreni  (20 elevi), Școala Gimnazială „Grigore Mihăescu” Vlădești (20 elevi), elevi proveniți din familii defavorizate (20 elevi), elevi cu CES (10 elevi), elevi aflați în plasament (10 elevi), înscriși la Palatul copiilor Rm Vâlcea, la Clubul Copiilor Călimănești (20 elevi) și la Clubul Copiilor Bălcești (20 de elevi).

6

Când?

Perioada de implementare a programului este  aprilie – august 2022.

1

De ce?

Având în vedere că multe școli gimnaziale nu sunt dotate cu laboratoare de chimie, fizică, biologie, gastronomie,  copiii nu pot să pună în practică cunoștințele teoretice dobândite la orele de educație tehnologică, matematică, fizică, chimie, biologie, dar, cu ajutorul acestui  laborator mobil, vor avea posibilitatea participării la un atelier pe lună.

Considerăm necesar acest proiect deoarece  facilitează înțelegerea unor fenomene simple cu care elevii intră în contact în viața de zi cu zi,  contribuind la  formarea unui stil de viață sănătos copiilor şi tinerilor.

4

Cum?

 1. Ședință de deschidere a proiectului 
 2. Achiziții
 3. Ateliere Școala Gimnazială Take Ionescu
 4. Ateliere  Școala Gimnazială Nr. 5
 5. Ateliere Școala Gimnazială Muereasca 
 6. Ateliere Școala Gimnazială Vlădești
 7. Ateliere Școala Gimnazială Gura Văii
 8. Ateliere  Palatul Copiilor Rm. Vâlcea – cluburile de vară 
 9. Ateliere  Clubul Copiilor Călimănești- cluburile de vară
 10. Ateliere Clubul Copiilor Bălcești- cluburile de vară
 11. Comunicare și promovare
 12. Monitorizare
 13. Ședința de închidere a proiectului
 14. Raportare finală
3

Împreună cu cine?

Diriginții elevilor participanți, profesori de educație tehnologică,  chimie, fizică, biologie din școlile participante.

Inițiativa în cifre

9

Suma

8 000 lei

8

Număr beneficiari

80 de elevi din județul Vâlcea.

7

Număr membri echipă

8