Eco-BiblioTech

Provocare

Bibliotecarii împreună cu mentorii, voluntarii și copiii implicați vor dezvolta o abordare ecologică pentru bibliotecile lor și vor promova o mentalitate ecologică în rândul comunității. Ne propunem ca împreună, prin îmbinarea ECOLOGIEI cu STEAM-ul, să contribuim la creşterea gradului de implicare a copiilor și tinerilor în acţiuni de prevenire şi adaptare vizavi de fenomenul schimbărilor climatice, principalul obiectiv fiind ca participanții să descopere cât de importante sunt legile naturii, ciclurile naturale și cât de ușor se pot face schimbări ireversibile prin intervenția omului. 

 

Prin schimbarea comportamentului zilnic, copiii de azi și tinerii de mâine se angajează să devină cetăţeni responsabili şi să ofere un exemplu pozitiv comunităţii locale în vederea conştientizării opiniei publice privind problemele de mediu, de prevenire a efectelor poluării, fără a afecta calitatea vieţii.

5

Cine?

Grup de iniţiativă : Bibliotecari cu suflet (Bălcești, Valea Mare și Frâncești)

2

Pentru cine?

80 de copii si tineri din 3 comunități vâlcene

6

Când?

Perioada de implementare a programului este aprilie – octombrie 2022

1

De ce?

Temele abordate sunt necesare pentru a ajuta elevii şi preşcolarii să ȋnţeleagă cauzele şi efectele unor fenomene naturale, cum şi de ce funcţionează anumite organisme, să identifice locul şi rolul omului ȋn Univers, prin cercetare, experimentare, observare, descoperire şi sintetizare.

Totodată, ajută elevii să aplice informaţiile acumulate, rezolvȃnd astfel probleme asemănătoare sau doar găsind idei de la care să  pornească pentru a soluţiona probleme complexe.

4

Cum?

-Realizarea de cursuri pe teme ecologice pentru bibliotecarii din localitățile Bălcești, Frîncești și Valea Mare;

-Ateliere eco-tech pentru copii și tineri ce vor cuprinde prezentări pe teme ecologice îmbinate cu utilizarea tehnologiilor moderne (AppInventor, Arduino,Scratch etc), cu experimente și proiecte științifice;

-Întocmirea Ghidului Green-LIB de implementare a activităților eco-tech în biblioteci;

-Vizite și activități practice alături de specialiști în ecologie și protecția mediului.

3

Împreună cu cine?

Asociația Kogayon-administrator al Parcului Buila Vânturarița;

Aleea Terapeutică din comuna Nicolae Bălcescu;

Biblioteca Județeană Antim Ivireanul Vâlcea;

Biblioteca Publică Pietrari – mentor al celor trei biblioteci în cadrul proiectului.

Inițiativa în cifre

9

Suma

6 035 lei

8

Număr beneficiari

80 elevi cu vârste între 6 -12 ani ce provin din familii cu oportunități financiare reduse

7

Număr membri echipă

3