Start-Up Club de Robotică ”Aetherius Automatics” – Final proiect
1 februarie 2023

Start-Up Club de Robotică ”Aetherius Automatics”

Start-Up Club de Robotică ”Aetherius Automatics”  este un proiect propus și implementat de BIT Horezu.

Beneficiarii indirecți au fost 10 cadre didactice care au reușit să aplice, în propriile cursuri, informațiile dobândite pe decursul proiectului Științescu. De asemenea, și Liceul  ”Constantin Brâncoveanu” din Horezu a beneficiat, elevii care au fost implicați în proiect fiind mai bine pregătiți în domeniile STEM.

Beneficiarii direcți ai proiectului au fost 30 de copii care s-au bucurat de dobândirea de cunoștințe și abilități în domeniile STEM.

Persoanele implicate au fost reprezentate de membrii echipei, de mentorii Științescu dar și de voluntari, după cum urmează:

Membri echipă

Căpraru Antonio – Coordonator proiect

Drumeși Anca – Coordonator proiect

Arsenescu Liviu  – Coordonator proiect

Cioinică Maria – Coordonator proiect

Mentori Științescu

Ghinea Alina – Mentor 

Drumeși Răzvan – Mentor 

Angelescu Ovidiu – Mentor

Arsenescu Liviu – Mentor

Alți voluntari​

Bogdan Bălănuță – Inginer

Mircea Zamfira – Inginer

În acest moment, în liceul ”Constantin Brâncoveanu” Horezu regăsim printre activitățile extrașcolare și clubul de robotică – promotor al valorilor STEM, care integrează copii de diferite vârste și din diferite medii sociale. 

Ca rezultate, elevii de liceu au învățat imprimare 3D, programare la nivel mediu, să folosească aparate de măsură, să îmbine elementele și materialele hardware pentru realizarea proiectelor, precum cei 2 roboți și montajele Arduino cu senzori. 

Practic, rezultatele sintetizate sunt:

– s-a înființat un club de robotică funcțional, al Liceului „Constantin Brâncoveanu” Horezu;

– cel puțin 30 elevi au dobândit cunoștințe și abilități în domeniile STEM pe parcursul a 6 luni;

– atragerea elevilor din clasele de gimnaziu pentru asigurarea continuității activității clubului de robotică;

– diseminarea rezultatelor proiectului în rândul elevilor și a cadrelor didactice în vederea  promovării domeniului STEM și a valorilor acestuia;

– s-a asigurat sustenabilitatea clubului de robotică prin promovarea tinerilor și a activităților STEM.

Astro este mascota noastră, creată de Stefania, reprezentând temele clubului nostru - știința și universul. Cele două teme se îmbină cu mitologia greacă, amprentă a lui Antonio, așa cum rezultă din numele Astro și Aetherius Automatics. Aceasta este dovada că tinerii din clubul nostru au aspirații mari, "mega minți" și sunt dornici de cunoaștere, iar vacanța noastră a fost plină de activitate! ”.
Anca D.
18 ani

Proiectul în cifre

9

Suma

7900 lei

8

Beneficiari

40 

7

Membri echipă

10 

6

Ore de voluntariat

326

Ghidul aplicantului
Formular înscriere